over ons

doelstelling

Onze beroepsvereninging heeft volgende doelstellingen ;
- Veelvuldige discussies met de kansspelcommissie om de toepassing van de vergunningsvoorschriften en hun verlengingen te verbeteren.
- Beperking van het aantal licenties E, analoog aan de licenties A, B en F, wat een toegevoegde waarde betekent voor bestaande spelers en een
eerste stap naar toegang tot het beroep.
- Mogelijkheid van synergie met de Horeca federatie en andere professionele vakbonden om onze gemeenschappelijke belangen te verdedigen. - Een evenwichtig en democratisch comité om de belangen van elk individu objectief te verdedigen.
- Nauwlettend volgen van de nieuwe nationale en, indien nodig, internationale trends in de technologische en juridische evolutie van kansspelen om op permanente basis informatie aan de leden te verstrekken.
- Werk uitsluitend aan het bereiken van deze doelstellingen.

- In 2019 werden de UBA en de BNGO gefusioneerd onder de nieuwe naam UBA-BNGO VZW.

Hoe
UBA-bngo lid worden
meer info

Structuur

Onze structuur word bepaald door een Raad van Bestuur bestaande uit :

Voorzitter
Carlos Pascual
Vice-Voorzitter
Roberto Dongiovanni
Secretaris
Van Riet Nestor
Penningmeester
Jean-Luc Brasseur

Historiek

22/6/2011

Voorstelling van de nieuwe website (www.bngo.be) in de twee landstalen. Verkiezing van de 4 leden van de beheerraad, de 6 regionaal afgevaardigen en 1 afgevaardigde speciaal voor de speelzalen.

10/5/2011

Eerste officiële vergadering van BNGO en aansluitingen van nieuwe leden.

25/2/2011

De naam BNGO of Belgian National Gaming Organisation en de bijhorende statuten zijn - na een juridische controle - definitief en goedgekeurd door de beheerraad.

25/2/2011

De statuten van BNGO of Belgian National Gaming Organisation worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

5/1/2011

Gezien de grote aanhang die onze beroepsvereniging in oprichting heeft, voelen we ons gesterkt in onze overtuiging en wordt er een comité van stichters samengesteld die de statuten zal opstellen voor deze nieuwe beroepsvereniging.

30/12/2010

Voorbereidende vergadering te Brussel met het oog op de oprichting van een nieuwe democratisch beroepsvereniging.

15/12/2010

Een kleine groep Belgische exploitanten vindt geen voldoening meer in de bestaande beroepsverenigingen UBA en BGA, vooral op het vlak van beschikbare informatie en het gebrek aan democratie binnen de verenigingen. Tegelijk stellen zij vast dat deze beroepsverenigingen nog amper 30% van de actuele houders van een Licentie B en/of een Licentie E vertegenwoordigen.