UBA-BNGO
VZW

UBA-BNGO VZW is een statutaire beroepsvereniging, voor en door fabrikanten, distributeurs, exploitanten en uitbaters van kansspelen voor Klasse II inrichtingen (Speelzalen) en Klasse III inrichtingen (Drankgelegenheden).

Wie zijn wij

BNGO is opgericht in april 2011 om een professioneel platform te bieden voor al zijn leden die een licentie bekomen hebben van de Kansspelcommissie en actief zijn in de sector.
De beroepsvereniging is een zeer belangrijk instrument in het kader van de profilering en de profesionalisering van de sector.

Gezien de snelle evolutie van de sector is de kansspelmarkt voortdurend in verandering. Daarom zijn we er ons bewust van dat we constant moeten anticiperen op het vlak van strategische keuzes, wetgeving en jurisprudentie.

Conform de BNGO statuten komt iedereen aan het woord. Pluralisme, uitwisseling van ideeën, dialoog, zelfs als de meningen uiteenlopend zijn, zijn de motor van ons project !

meer info ...
Hoe
UBA-bngo lid worden
meer info

BNGO doelstelling

In het kader van de toekomstige professionalisering van onze sector, is het onze doelstelling initiatieven te nemen om te blijven waken over de kwaliteit, de verbetering en de herevaluatie van onze sector om de kwaliteit ervan steeds te willen verbeteren.

Meer info ...

Onze leden

We zijn trots te kunnen rekenen op 60 actieve leden uit de drie verschillende regio's ...

ledenlijst ...